หญิงไทย อายุ 18-35 ปี มีภูมิลำเนาในประเทศไทย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม มีความสนใจการทำงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของโครงการได้
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.smartlady-thailand.com )
 • รูปถ่าย, หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครได้ที่

 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 • ตู้ปณ. 1 ปณจ. คลองจั่น
 • สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com/register/
10 ส.ค. 2556
นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเชิญชวนสตรีสมัครเข้าร่วมโครงการ
10 ส.ค– 23 ก.ย. 2556
รับสมัครสตรีเข้าร่วมโครงการ
26 ก.ย. 2556
ขั้นตอนการคัดเลือกสตรีจากใบสมัครรอบแรกให้เหลือ 1,200 คน
1 ต.ค. 56
ประกาศผลรอบแรกผู้เข้ารอบ 1,200 คน
4-13 ต.ค. 2556
อบรมผู้สมัครโครงการ 5 ภาค และกทม.
15 ต.ค. 2556
ประกาศผลรอบสอง คัดเหลือ 300 คน
18-20 ต.ค. 2556
อบรมผู้สมัคร 300คน เป็นเวลา3วัน2คืน
20 ต.ค. 2556
ประกาศผลผู้ที่ได้เข้าบ้าน Smart Lady Thailand 12 คน
1 พ.ย.2556
แถลงข่าวเปิดตัว ประกาศผลฯ ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 คน
16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2556
ถ่ายทอดสดรายการเรียลลิตี้ Smart Lady Thailand
 • จังหวัดในภูมิภาค ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด
 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตในแต่ละพื้นที่ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร โทร.02-306-8603-4
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 • เว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com
 • เฟสบุค facebook.com/smartladythailand
 • สายด่วน 1111 กด 6