ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมสมัครในโครงการ Smartlady Thailand


ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 1,200 คน ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม



ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 1,200 คน จะได้เข้ารับการอบรมเบื้องต้น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมตัวให้พร้อม เราจะไปพบคุณถึงที่

  • วันที่ 4 ตุลาคม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักบริหารสารสนเทศ ม.เชียงใหม่
  • วันที่ 5 ตุลาคม ณ ห้อง Lobby อาคารขวัญเมือง ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
  • วันที่ 6 ตุลาคม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ตึกเทียรวิจิตร ม.ขอนแก่น
  • วันที่ 11 ตุลาคม ณ ห้องประชุม 602-603 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
  • วันที่ 12 ตุลาคม จ.สุราษฏร์ธานี
  • วันที่ 13 ตุลาคม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 6 สถาบันการจัดการปัญญาภิสัฒน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ