ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 ผู้มีคะแนนสูงสุดรายภาค


จากการประมวลผลคะแนนการแข่งขันคัดเลือก Smart Lady Thailand รอบที่ 2 คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ขอประกาศผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดประจำภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • 1.
 • คณะกรรมการฯ จะติดต่อยืนยันกับผู้เข้าแข่งขันทางโทรศัพท์ โดยหากติดต่อผู้เข้าแข่งขันภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. ไม่ได้ หรือทางผู้เข้าแข่งขันไม่ติดต่อกลับภายหลังจากการติดต่อของคณะกรรมการฯ ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าว และจะติดต่อผู้เข้าแข่งขันในระดับสำรองต่อไปทันที
 • 2.
 • เมื่อผู้เข้าแข่งขันยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปแล้วกับคณะกรรมการฯ ขอความกรุณาผู้เข้าแข่งขัน ดำเนินการดังนี้
  • เตรียมเสื้อผ้าลำลอง (เสื้อ หรือเสื้อยืดสุภาพ/กางเกงสุภาพ รองเท้าสุภาพ สวมสบาย) ยาและของใช้จำเป็นส่วนตัว สำหรับการฝึกอบรม และการแข่งขันคัดเลือกในรอบที่ 3 สำหรับจำนวน 3 วัน 2 คืน
  • เตรียมเสื้อผ้าที่แสดงความเป็นตัวเอง 2 ชุด
  • นำเสื้อยืด Smart Lady มาด้วย สำหรับใส่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
  • มาถึง ณ สถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ โรงแรม Centra ศูนย์ราชการฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ในเวลา 08.30 น.
  • ต้องร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 วัน โดยมีตารางเวลาดังนี้
   วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. โดยประมาณ
   วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. โดยประมาณ
   วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. โดยประมาณ
  • คณะกรรมการฯ ดูแลที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน เป็นจำนวน 2 คืน ได้แก่ คืนวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2556 (2 คน ต่อ 1 ห้อง) โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดห้องพักเอง
  • คณะกรรมการฯ ดูแลอาหารมื้อต่างๆ ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ โรงแรม Centra ดังนี้
   วันที่ 18 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า บ่าย) อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   วันที่ 19 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า บ่าย) อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
   วันที่ 20 ตุลาคม 2556 อาหารว่าง (เช้า) อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
 • 3.
 • คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และการแข่งขันนั้นสำหรับ “ผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะ” โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
 • 4.
 • ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำรูปถ่ายปัจจุบันที่แสดงความเป็นตัวตนของท่าน จำนวน 5 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ และนามสกุล มาด้วย
 • 5.
 • หากผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณพวงรัตน์ บำรุงพันธ์ โทร. 089-121-1663 ในเวลาราชการ

รายนามผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดประจำภาค และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน Smart Lady Thailand ในรอบที่ 3 มีดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร Smart Lady Thailand 2013